Husregler:

 1. Der vil kunne forekomme kontrol af medlemskab i centret.
 2. Der er kun adgang for betalende medlemmer i centeret, det er ikke tilladt at lukke andre ind.
 3. Åbningstider: 05:00 til 23:00. Det er ikke tilladt at opholde sig i Diamanten udenfor åbningstiderne.
 4. Børn under 14 år må ikke opholde sig i centeret.
 5. Der må ikke medtages dyr i centeret - Servicehund tilladt
 6. Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter i Fitness i Diamanten
 7. Tasker, udendørs fodtøj, overtøj m.m. skal anbringes i omklædningsrummet.
 8. Under træning skal der altid anvendes beklædning og sko, der er beregnet til indendørs træning.
 9. Man skal altid være anstændigt påklædt, man må eksempelvis ikke træne i bar overkrop.
 10. Husk håndklæde til at tørre motionsmaskiner af med efter brug. Husk også at spritte af.
 11. Indtagelse af mad, frugt og lign. er ikke tilladt i centret.
 12. Kun kildevand må medbringes og indtages i motionscentret.
 13. Rygning er ikke tilladt i centret.
 14. Al affald skal fyldes i affaldsspandene.
 15. Udstyr og faciliteter skal ryddes op, efterhånden som træningen skrider frem, og udstyret skal behandles efter hensigten.
 16. Vis hensyn til andre brugere ved ikke at optage plads og maskiner unødigt.
 17. Brug af kalk, talkum og lign. er forbudt i foreningens lokaler.
 18. Ved instruktion af et nyt medlem har instruktørerne fortrinsret til brug af centrets udstyr.
 19. Mobiltelefoner skal altid være på lydløs eller slukket. Ingen mobilsamtaler i træningslokalet.

 

Ordensregler:

 1. Medlemskab af Fitness i Kultur- & Idrætcenteret Fynshav er personligt og må ikke benyttes af andre. (medfører udelukkelse i 6 mdr.)
 2. Du må ikke udlåne din chip til andre eller tage gæster med ind i centret. (medfører udelukkelse i 6 mdr.)
 3. Brug af doping medfører bortvisning og eksklusion af Foreningen
 4. Du må ikke indtage alkohol, rusmidler eller opholde dig i Fitnesscentret, hvis du er påvirket.
 5. Du skal behandle maskiner og udstyr efter hensigten, forkert brug og hærværk kan medføre erstatningskrav.
 6. Du skal vise respekt for andre i træningslokalet og holde en god tone.
 7. Det må accepteres at der kan være lukket pga. vedligehold og/eller særlige arrangementer.

Ved overtrædelse af ordensreglementet eller manglende efterlevelse af personalets anvisninger kan Instruktører samt bestyrelse til enhver tid bortvise et medlem såfremt de finder overnævnte regler brudt.